Commissies


Commissies binnen de vereniging:


In de ledenvergadering van 22-01-2014 zijn de  activiteitencomm. en de jeugdcomm. samengevoegd tot werkgroep activiteiten/jeugd in deze commissie zitten: Jan Ymker, Erik Kramer, Hetty Kats, Piet Ymker.

De muziekcomm. wordt gevormd door Erik Kramer en Leo Harmsen

PR Manon Terpstra

 

De website word beheerd door B.Veuger.  Voor wijzigingen cq aanvullingen op de site mail naar       webmaster@irenenieuweroord.nl