Commissies


Commissies binnen de vereniging:


In de ledenvergadering van 22-01-2014 zijn de  activiteitencomm. en de jeugdcomm. samengevoegd tot werkgroep activiteiten/jeugd in deze commissie zitten: Erik Kramer, Hetty Kats.

De muziekcomm. wordt gevormd door Sigrid Kuiper Gert van Veldhuizen

PR Dineke Mulderij-Vos  Dennis Koetsier

 

De website word beheerd door B.Veuger.  Voor wijzigingen cq aanvullingen op de site mail naar       webmaster@irenenieuweroord.nl